Cách để tính diện tích theo tiêu chí NET và GROSS khi thuê văn phòng

– Diện tích GROSS: Ngoài phần diện tích thực mà khách thuê sử dụng như trên. Đối với cách tính này, tòa nhà sẽ tính thêm các diện tích sử dụng chung như: hành lang, lối đi, vệ sinh công cộng, sảnh…

Khá nhiều khách hàng trước khi tìm chưa chú ý về cách tính này.
Mình xin chia sẻ thông tin về 2 cách tính như sau:
– Diện tích NET: Là phần diện tích thực mà khách thuê sử dụng cho nhân viên làm việc. bao gồm phần diện tích được ngăn riêng của tòa nhà dành cho khách thuê, bao gồm các cột (nếu có). Cách tính này được áp dụng đối với hầu hết tòa nhà văn phòng hạng B,C.
– Diện tích GROSS: Ngoài phần diện tích thực mà khách thuê sử dụng như trên. Đối với cách tính này, tòa nhà sẽ tính thêm các diện tích sử dụng chung như: hành lang, lối đi, vệ sinh công cộng, sảnh…
Một số tòa nhà văn phòng hạng A có áp dụng cách tính này.
Ví dụ: Bạn cần thuê văn phòng hạng A diện tích 100m2 với ngân sách 30 USD/m2.
Nếu tính theo diện tích NET thì tổng chi phí là 3000 USD/tháng.
Nếu tính theo diện tích Gross thì tổng chi phí là 100m2 x 30 USD x 1.2 = 3600 USD/tháng. Như vậy giá thực lúc này là: 3600/100m2 = 36 USD. Tăng 6 USD so với ngân sách ban đầu.
Và với cách tính này, chi phí thuê ban đầu sẽ tăng thêm (dao động từ 20 – 30%) tổng chi phí thuê, khoản chi phí này là không nhỏ nếu ngân sách đơn vị thuê đã được hoạch định chính xác.
Bài viết:

Cùng Danh Mục:

Liên Hệ Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *