Bán nhà mới cấp giấy chứng nhận, có bị thu thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định nêu trên, vợ chồng bạn mới chỉ hội đủ 02 điều kiện để được miễn thuế TNCN, điều kiện thứ ba về thời điểm chuyển nhượng tối thiểu 183 ngày không thỏa mãn nên cơ quan thuế thu tiền thuế TNCN của vợ chồng bạn là đúng quy định pháp luật.

Hỏi: Vợ chồng tôi có căn nhà mới được cấp giấy chứng nhận. Sau khi nhận giấy chứng nhận 15 ngày, do cần tiền nên chúng tôi bán ngôi nhà này.
Tuy đây là căn nhà duy nhất nhưng cơ quan thuế vẫn tính (TNCN), lý do là vì chúng tôi bán sau khi được cấp giấy dưới 183 ngày. Xin luật sư cho biết, điều này có đúng không?
Trân trọng cảm ơn!
Pham thi hang (phamthang_1800 @gmail.com)
Phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi ?
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet).
Trả lời:
Điều 3 Thông tư 111 ngày 15/08/2013 và Thông tư 92 ngày 15/06/2012 của Bộ Tài chính quy định, đối tượng được miễn thuế TNCN là khi bạn chỉ có duy nhất một căn nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, đồng thời phải đáp ứng đồng thời 03 điều kiện như sau:
Một là, chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở tại thời điểm chuyển nhượng.
Hai là, có quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu 183 ngày (thời điểm xác định quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở là ngày cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở).
Ba là, chuyển nhượng toàn bộ đất ở, nhà ở đó.
Theo quy định nêu trên, vợ chồng bạn mới chỉ hội đủ 02 điều kiện để được miễn thuế TNCN, điều kiện thứ ba về thời điểm chuyển nhượng tối thiểu 183 ngày không thỏa mãn nên cơ quan thuế thu tiền thuế TNCN của vợ chồng bạn là đúng quy định pháp luật.

Cùng Danh Mục:

Liên Hệ Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *