chiêu xử lý những vị khách lắm chiêu

Cách “xử lý” những vị khách lắm chiêu dành cho môi giới chỉ trong vòng 1 nốt nhạc

Tóm lại, trong xã hội hiện nay có hàng trăm kiểu khách hàng khác nhau, có người dễ tính, người khó tính. Điều quan trọng